Predstavitev romana Ferija Lainščka »Kurji pastir«.

V okviru dejavnosti skupine Kulturna klepetalnica iz društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Ilirska Bistrica je v sredo, 19. aprila 2023, potekala Noč knjige z naslovom: Predstavitev romana Ferija Lainščka »Kurji pastir«.

Mentorica, Nevenka L. Ujčič, je osvetlila pomen in namen Noči knjige, začetek njenega izvajanja ter dogodke, vezane na ta datum. Govorili smo tudi o književnem delu in svojstvenih prvinah v njem, kaj vse žene avtorja, da napiše dobro zgodbo, od kod vse lahko izvira  ideja ter o sami zgradbi književnega dela.

V kratkem orisu nam je predstavila Ferija Lainščka, avtorja številnih romanov in pesniških zbirk. Spoznali smo ga tudi kot scenarista njegovih ekraniziranih romanov in prejemnika številnih priznanj s področja literature, filma in glasbe.

Pogovor je potekal tudi o enakovrednosti romana in filma, posnetega po njem, v katerem smo se prisotni strinjali, da nas bolj navdušuje pisana beseda.

O pesniku Feriju Lainščku je spregovorila nekdanja mentorica Zala Šajn. Nanizala nam je naslove njegovih pesniških zbirk s poudarkom na zbirki Demon ljubezni, iz katere nam je prebrala nekaj pesmi, vključno z naslovno.

Najbolj pa smo se posvetili romanu Kurji pastir. Delo je pravzaprav prvo od treh načrtovanih romanov o avtorjevem otroštvu. V njem nam pisatelj prepričljivo prikazuje življenje svojih staršev in družbene odnose ljudi z ruralnega okolja. O Kurjem pastirju, v katerem spremljamo tudi prve tri mesece pisateljevega življenja, smo se seznanili ob branju odlomkov iz romana ter pogovoru o vsebini, ki jo je večina prisotnih že prebrala. Zanimivi so nam bili odnosi na vasi, narečni izrazi, oznake in prikazovanje neposrednosti nekaterih oseb v romanu, usode posameznikov, vse skupaj ponekod prepleteno s humorjem in vpeto v čas dogajanja, ki je bil težek in zelo nepredvidljiv. Da je avtor za zapis svojega najzgodnejšega otroštva uporabil metodo aktivne imaginacije, smo izvedeli iz odlomkov njegovega intervjuja v Vestniku, zapisanega na spletu 7. 2. 2021, ki nam jih je prebrala Majda Udovič.

V zaključku dogodka je Irena Štemberger predstavila prva dva dela Murske sage, ki ju je začinila z uvodno anekdoto o srečanju z avtorjem Ferijem Lainščkom v Ilirski Bistrici.

«
»